Słowo Dyrekcji ZSR do społeczności uczniowskiej

Drodzy Uczniowie. Szkoła przeżywa teraz czas szczególny. Może niepokoicie się co będzie dalej, co ze szkołą, z Waszymi ocenami? Wasi nauczyciele przesyłają Wam przez Librus partie materiału do samodzielnego opracowania. Są to lekcje bieżące z użyciem materiałów z Ministerstwa, materiały powtórkowe, zadania domowe. Dostosujcie się do tego, co w tych wiadomościach otrzymacie. Zachęcajcie się wzajemnie do pracy. Nie poddawajcie się marazmowi, niechęci, lecz mobilizujcie się do pracy. Niech nie trawi Was nuda, strach o jutro, niepewność sytuacji. Zaufajcie, że my, nauczyciele myślimy o Was i choć z daleka ale o Was dbamy. Notatki z tych nietypowych lekcji zbierajcie w Waszych zeszytach. Aktualnie wiadomo, że stan swoistej kwarantanny ma trwać jeszcze do środy przyszłego tygodnia, ale czy na tym się skończy? Pewnie lada chwila się tego dowiemy. Bądźmy w kontakcie przez Librus, facebook i szkolną stronę internetową.
Wasz Dyrektor,
Andrzej Chruściel